หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 22 งาน

1. นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

• รวบรวมเอกสารข้อมูลการรับสมัครในตำแหน่งที่ต้องการรับเพื่อประกาศผ่านช่องทางต่างๆ
• ติดต่อประสานงานก
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เลขานุการผู้บริหาร

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

ดูแลรับผิดชอบ ประสานงาน ติดตามงานและควบคุมงานเอกสารงานบริการ และบริหารงานต่างๆ ของผู้บริหารให้ดำเนิน วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

• พัฒนา ,สนับสนุนโปรแกรมของระบบงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของตัวแทนจำหน่าย
• ติดตั้งการใช้งานระบ
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล (2 อัตรา)

Boonrawd Brewery Co., Ltd.


• รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
• ร่วมประชุมในแผนกเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
• ให้คำปรึกษา
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

• พัฒนา ,สนับสนุนโปรแกรมของระบบงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของตัวแทนจำหน่าย
• ติดตั้งการใช้งานระบ
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Cosmetic)

Boonrawd Brewery Co., Ltd.


• พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
• ค้นหาและติดต่อบริษัทรับจ้างผลิตสินค้า รวมถึงบรรจุภั
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่บุคคล (ด้านสรรหาฯ)

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

• รวบรวมข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดเรื่องตำแหน่งที่ต้องการรับ
• วางแผนการสรรหาแหล่งผู้สมัครตามแผนอัต
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่บุคคล

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

• รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเวลาเข้า – ออกการทำงานของพนักงานจากฐานข้อมูลรวมถึงส่งมอบข้อมูลเวลาไปยังเจ้าห วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประชาสัมพันธ์ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

• ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
• ต้อนรับบุคคลากรหรือหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาเยี่ย
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

• ติดตามและประสานงานกับผู้ขายในส่วนของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ทั้ง Alcohol และ Non-Alcohol ของบริษัทใน วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. หัวหน้าหน่วย - ผู้จัดการแผนกเทรดมาร์เก็ตติ้ง

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

- วางแผนส่งเสริมการขาย ช่องทาง Modern Trade
- วิเคราห์แนวโน้มทางธุรกิจ วิเคราะห์ศึกษากิจกรรมของคู่แ
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. วิศวกรไฟฟ้าควบคุมหรืออิเลคทรอนิกส์

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

• งานระบบ Automation ระบบควบคุมเครื่องจักร ระบบสื่อสาร ระบบอิเลคทรอนิกส์ ของบริษัทผลิตในเครือบริษัทฯ วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Boonrawd Brewery Co., Ltd.


• พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
• ค้นหาและติดต่อบริษัทรับจ้างผลิตสินค้า รวมถึงบรรจุภั
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

• พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
• ค้นหาและติดต่อบริษัทรับจ้างผลิตสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ผู้จัดการแผนกสนับสนุนข้อมูล (1 อัตรา)

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

ควบคุมดูแลการจัดทำแผนงานและค่าใช้จ่ายประจำปีระดับแผนก ตลอดจนควบคุมแนวทาง หลักการปฏิบัติในการติดตามกา วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ผู้จัดการแผนกสนับสนุนข้อมูล (1 อัตรา)

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

ควบคุมดูแลการจัดทำแผนงานและค่าใช้จ่ายประจำปีระดับแผนก ตลอดจนควบคุมแนวทาง หลักการปฏิบัติในการติดตามกา วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ผู้จัดการแผนกบรรจุเบียร์ (จ.นครปฐม)

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

• วางแผนและควบคุมการบรรจุเบียร์ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายในแผนการผลิต
• ควบคุมขั้นตอนการบรรจุเบีย
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. นักวิเคราะห์การเงิน/เจ้าหน้าที่การเงิน

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

• จัดทำ Financial Model
• มีความเข้าใจในเรื่องการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibilit
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. นักบัญชี อาวุโส

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

1. ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และวางระบบงานทางบัญชี
2. จัดสรรงาน และหน้าที่ของพนักงานการเงิน และบั
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. นักบัญชี (หญิง)

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

1. ปฏิบัติงานด้านเงินมัดจำภาษีน้ำเบียร์, การขอคืนภาษีสรรพสามิต
2. ปฏิบัติงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ปฏิ
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ssistant Manager ร้านอาหาร EST.33 (สาขา The Nine พระราม9)

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

• บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• ดูแลจัดการงานเอกสารทั้งส่วนงานบริการและครัว
• ดูแลการปฏิบัติง
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. Assistant Brand Manager

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

• ประสานงานกับผู้จัดการร้านและดำเนินการด้านสื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ Farm Design
• รวบรวมยอดขายและการ
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดุสิต
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี